Onze visie

De Eendragt is een openbare basisschool die staat voor kwalitatief goed onderwijs. We zijn een Vreedzame School waar we samen werken aan de ontwikkeling van kinderen op het gebied van het denken, de waarneming, de fantasie en de relatie met hun omgeving. We bieden ze een veilige omgeving waarin ze de vrijheid en ruimte maar ook de structuur hebben om ervaringen op te doen. Leerlingen ontdekken hun talenten en mogen deze vanuit een onderzoekende houding ontwikkelen. Samen ontdekken, samen werken en samen leren in een taalrijke omgeving met ondersteuning van moderne ICT-middelen is hierbij van belang. Onze leerlingen stomen we klaar om verantwoordelijk en actief deel te nemen aan de gemeenschap. Dat doen we niet alleen; leerlingen, ouders en school zijn partners in dit proces.

Ieder kind voelt zich welkom en gezien. We zien de klas als een oefenplaats, een plaats om ervaringen op te doen in een rijke leeromgeving. Kinderen leren leren. Op onze school voelen kinderen zich gehoord en gezien, krijgen een stem, leren om samen beslissingen te nemen en zelfstandig conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de omgeving en staan open voor de verschillen tussen mensen. We hebben vanaf groep 1 heldere regels die voor iedereen gelden en die we meteen in de praktijk brengen.


We spreken met elkaar af dat…

...iedereen erbij hoort

...we naar elkaar luisteren

...we elkaar helpen

...we ongestoord kunnen werken en spelen

...we het vragen als we spullen van anderen willen gebruiken

...we allemaal verantwoordelijk zijn voor een goede sfeer in de klas

...we waarderen dat we allemaal verschillend zijn

...we elkaar behandelen zoals we zelf graag behandeld willen worden

...we tegen pesten zijn

...we elkaar geen pijn doen

...we conflicten en ruzies met woorden oplossen, eventueel met hulp

...we erover praten als we zelf gepest worden of als anderen worden gepest

Wilt u meer weten over onze onderwijsvisie, lees dan onze schoolgids

En in onze jaargids staan de speerpunten, praktische zaken en het ABC van de Eendragt.

Ouders aan het woord

"De persoonlijke begroeting elke dag zorgt ervoor dat zowel mijn kind als ikzelf ons gezien voelen."

"Het is best spannend om je kind voor het eerst naar school te brengen, de persoonlijke tijd en aandacht maken het loslaten makkelijker."