Actieve ouders maken de school beter!

We betrekken ouders zoveel mogelijk bij de lessen en de ontwikkeling van kinderen. De waarden en aangeleerde sociaal-emotionele vaardigheden stoppen namelijk niet bij het hek van het schoolplein. Leren leren vinden we belangrijk. Dat geldt voor leerlingen, ouders en leerkrachten; we zijn partners in dit proces en leren met en van elkaar.
 
Zonder hulp van ouders kunnen we alle taken en activiteiten die noodzakelijk zijn of bijdragen aan de gezellige sfeer op school, niet altijd realiseren. Of ouders nu zitting nemen in een commissie, helpen bij feestelijke activiteiten, een praktische klus klaren of leesouder zijn, we zijn blij met elke vorm van hulp. Regelmatig geven ouders ook gastlessen in het kader van een bepaald project of thema. We werken samen aan de meest optimale ontwikkeling van kinderen.
 
Medezeggenschapsraad (MR)
De MR is vooral een raad voor vragen en opmerkingen van ouders en personeel en een klankbord voor de directie en bestaat momenteel uit vier ouders en vier leerkrachten. In de openbare vergaderingen komen allerlei beleidsmatige onderwerpen over de school aan bod. En afhankelijk van het onderwerp heeft de MR adviesrecht of instemmingsrecht.
 
Activiteitencommissie (AC)
Deze ouders helpen leerkrachten bij de uitvoering van allerlei activiteiten, denk aan voorstellingen, feestelijkheden of buitenschoolse activiteiten. Daarnaast heeft elke groep een klassenouder.

Leerkrachten aan het woord

"Door nieuwsgierig te zijn, vlieg je iets in zonder oordeel."

"Een open blik verruimt het gezichtsveld en zorgt dat je positief geprikkeld wordt om te leren."