Bibliotheek

Het taal-, schrijf- en leesonderwijs krijgt bij ons veel aandacht
Taal is immers de basis van communiceren. Voor deze basisvakken hebben wij een doorgaande leerlijn voor de groepen 1 t/m 8. In samenwerking met De Bieb voor de Zaanstreek hebben we een eigen bibliotheek op school die ondersteund wordt door een lees- en mediaconsulent. In de klas wordt veel (voor)gelezen. Bovendien gaan groepen 5-8 regelmatig naar de bibliotheek.

TaalCafé voor ouders
Voor ouders die de Nederlandse taal beter willen leren spreken en begrijpen, organiseren wij in samenwerking met de bibliotheek om de week op woensdagochtend het TaalCafé! Ook kunnen ouders zo nieuwe mensen leren kennen en ervaringen delen. Samen met de Taalcoach worden verschillende onderwerpen besproken. We leggen uit wat het belang van taal, en (voor)lezen is en we vertellen welke thema's op school spelen. Wij zorgen natuurlijk voor koffie en thee!
 

Leerkrachten aan het woord

"We verbeteren continue. We onderzoeken waar de behoeften liggen, bij de kinderen, maar ook bij ons zelf."

"Leren leren is een thema op onze school. We krijgen ruimte om onze talenten te ontwikkelen en ons te specialiseren in taken die we leuk vinden. Zo verhogen we ook de kwaliteit van het onderwijs als geheel."