Leerlingbetrokkenheid

Ieder kind voelt zich welkom en gezien! Leerlingen en de ontwikkeling van hun talenten staan bij ons centraal. Vanuit De Vreedzame School krijgen leerlingen een stem, leren ze om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. De mediatoren van groep 7 en 8 zijn daar een goed voorbeeld van.
 
Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de omgeving en staan open voor de verschillen tussen mensen. We volgen hierbij de volgende thema's:
  • Wij horen bij elkaar (groepsvorming en positief sociaal klimaat)
  • We lossen conflicten zelf op (conflicthantering)
  • We hebben oor voor elkaar (communicatie)
  • We hebben hart voor elkaar (gevoelens)
  • We dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid)
  • We zijn allemaal anders (diversiteit)
Op onze school oefenen ze in een veilige, respectvolle omgeving hun sociaal emotionele vaardigheden en kunnen ze vanuit een onderzoekende houding leren ontdekken, samenwerken en kritisch denken. Dat sterkt hun zelfvertrouwen en stimuleert hun communicatieve vaardigheden.

Leerlingen hebben een stem
We  hebben een leerlingenraad, die past binnen het kader van De Vreedzame School. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen leren meedenken en meepraten over zaken die de hele school aangaan. Zo voelen leerlingen zich medeverantwoordelijk en betrokken bij school. Bovendien leren zij dat zij daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen; ze hebben een stem!

Ouders aan het woord

"Een deur ging open en iemand zei: Hallo, wat leuk dat je er bent."

"Die eerste indruk met zo'n warm welkom blijft me altijd bij en maakt dat ik mijn kind met een goed gevoel inschreef."